Over Kerkleider in woelige tijden

06 dec

Kerkleider in woelige tijden

Ontmoeting met Mgr. Johan Bonny

woensdag 6 december 2023 van 14:00 uur tot 16:00 uur

Wat betekenen christelijke waarden nog in de 21ste eeuw?

“Te midden van misbruikschandalen in de Kerk, ontdopingen en duizend-en-één zelfverklaarde goden om je tot te wenden, verkeren de waarden in zwaar weer.”

In het laatste nummer van het Davidsfonds-ledenblad lezen we over de zoektocht van gelovigen in deze moeilijke tijden. Wat is nog de moeite waard om in te geloven? Waar kunnen mensen in hun zoektocht naar zingeving nog terecht?

De Kerk neemt in een aantal maatschappelijke kwesties duidelijke stellingen in. Zo roepen de bisschoppen in deze tijd van radicalisering en oorlogen op om niet toe te geven aan de spiraal van geweld.
Eén van de leden van de bisschoppenconferentie komt regelmatig in de media om zijn duidelijke standpunten, namelijk de bisschop van Antwerpen. Sinds 2009 is Mgr. Johan Bonny een kerkleider die zijn gelovige stem verheft, ook bij gevoelige kwesties. We beluisteren op 6 december zijn kijk op wat leeft bij gelovigen, anders- en niet-gelovigen. De bisschop licht toe hoe hij de toekomst van de Kerk ziet.

We voorzien de mogelijkheid om vragen te stellen.


Prijzen

Ticket Prijs
Standaard Gratis

Concreet:
H. M. Magdalenakerk – Reet centrum
Start: 14 u. - Einde: 16 u.

Inschrijven hoeft niet – geen inkomgeld.
Een bijdrage, bestemd voor woonhuis Pegode in Reet is welkom.


Na de ontmoeting is er gelegenheid tot napraten in het Gildenhuis, Eikenstraat 13 in Reet.
Davidsfonds Reet biedt de aanwezigen een drankje aan.

Labels: Religie & ZingevingZingevingLezingNederlands | vaardige gebruiker C1/C2RolstoeltoegankelijkSociaal tariefActiviteitkerkCultuurregio Antwerpen