Onze missie

ONZE MISSIE

Het is de missie van Davidsfonds om in de 21ste eeuw, vertrekkend vanuit onze Vlaamse en christelijke wortels, de mensen in Vlaanderen en Brussel duurzaam samen te brengen rond onze Nederlandse taal, cultuur, kunst, geschiedenis en gedeeld erfgoed.

Verankerd in de statuten van onze vereniging staat duidelijk waar wij bij Davidsfonds ten volle voor gaan:

"Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die lokaal verankerd is en die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten.

Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed die de beleving verdiepen en verbreden. Daarmee beogen we zowel persoonlijke ontplooiing en emancipatie van alle inwoners van Vlaanderen en Brussel, als een sterkere sociale cohesie. Dat realiseren we in dialoog en wederzijds respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, kwaliteit en innovatie staan daarbij voorop.

Davidsfonds staat voor een uitgesproken en actief engagement van vrijwilligers. Liefde voor onze taal en kunst, kennis van onze geschiedenis en zorg voor ons erfgoed gaan hand in hand met de inzet voor een warme en zorgzame gemeenschap.

Met een open blik op de wereld en de toekomst omarmen wij de samenleving in al haar diversiteit."


Geloof je ook in de Davidsfonds missie en wil je een bijdrage leveren aan een warme samenleving? Je kan ons helpen door:

  • Samen met ons cultuur te beleven. Vraag je Davidsfonds-lidkaart aan. Daarmee steun je onze werking en geniet je een jaar lang van diverse cultuurvoordelen. Alle info vind je hier. 
  • Engageer je als vrijwilliger in een van onze afdelingen in Vlaanderen of Brussel en verbind mensen in jouw buurt rond cultuur. Vind hier een afdeling in je buurt.
  • Doe een gift en help ons, opdat we cultuur toegankelijk kunnen maken voor iedereen. Ook fondsen voor de uitbreiding van onze familiedagen zijn welkom, zoals je ontdekt in dit filmpje. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Een gift kun je overmaken op rekeningnummer BE98 4310 0693 8193 met vermelding ‘gift’.