Nieuws

Nieuws van de afdeling Mortsel

Davidsfonds Nieuws
Ontdek, onder de landelijke 'Activiteiten in de kijker', de laatste nieuwtjes van onze afdeling Mortsel: programma-overzichten (leesgroep, wandelgroep), aanraders bij bevriende of partner-organisaties, andere berichten (in de weblog).

Activiteiten in de kijker

30 nov
in Lint - Bibliotheek

Volwassenenleesgroep

Met de steun van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.
Activiteit 5 sessies Rolstoeltoegankelijk
Lees meer
03 dec
in Brussel - Museum Kunst & Geschiedenis Brussel

Shin hanga

De nieuwe prenten van Japan
Academie Activiteit Beeldende kunst
Lees meer

Nieuws

 1. 24 oktober 2022 om 15:00

  Ledenblad Mortseliana online

  Net voor we de laatste twee maanden van '22 ingaan, zal ons ledenblad Mortseliana in je brievenbus belanden.

  Je kan de hele tekst (met alle illustraties in kleur) ook als bijlage bij dit bericht lezen (deze webpagina werkt via een download).

  Lees meer over "Ledenblad Mortseliana online"
 2. 1 september 2022 om 12:00

  Jaarprogramma 2022-2023

  (Intro) In ons ledenblad van september-oktober kon je het hele jaarprogramma overlopen. Als bijlage bij dit bericht zal je het op elk ogenblik kunnen inkijken, ook wanneer er aanvullingen of aanpassingen nodig zijn. We hopen van harte je te ontmoeten op een van onze activiteiten (breng je Mortselse UiTPAS mee !).

  Lees meer over "Jaarprogramma 2022-2023"

Junior Journalist: voorronde in Mortsel

JJW-Campagne400

Onze afdeling organiseert de lokale voorronde van deze grootste schrijfwedstrijd voor jongeren. Alle deelnemende scholen in Mortsel (en daarbuiten) krijgen de informatie, want deelnemen in klasverband is ideaal. Het thema #trots #lokale helden geef je een eigen journalistieke interpretatie, naar keuze als een verhaal, een interview of een opiniestuk.

Praktisch: je werken worden verwacht ten laatste op zaterdag 26 november, 24 uur (middernacht), in elektronische vorm (Word-document) op <jjw.dfmortsel@proximus.be). Je vindt deze informatie, het Reglement, de flyer en een inspirrerend artikel uit 'Fons' ook onder (link)> Activiteiten: Indieningstermijn

Proclamatie volgt op vrijdag 20 januari '23, zaal 't Parkske; die uitnodiging volgt later.

Deelname is gratis !

Informatie
Jo Lommaert, Bremveldlaan 7, 2640 Mortsel
03 233 13 60
jjw.dfmortsel@proximus.be

Publicatie: 26.09.2022 (14:30 u.)

Jaarprogramma van onze wandelgroep

superman300

Op de eerste zaterdag of zondag van de meeste maanden, trekt onze wandelgroep erop uit.

Overzicht (met hyperlinks naar Activiteiten)

 • zaterdag 1 oktober ‘22 > Emblem (Ranst) en Kloosterheide (Lier)
 • zondag 4 december ‘22 > Lint 'Bos van Marpingen'
 • zondag 8 januari ‘23: Antwerpen/Wilrijk: Middelheim en Nachtegalenpark
 • zaterdag 4 februari ‘23: Niel
 • zaterdag 4 maart ‘23: Westmalle: Trappistenroute
 • zondag 2 april ‘23: Pulderbos: Molenpad
 • zaterdag 3 juni ‘23: Beerse: Eksterheide - Duivelskuil
 • zondag 2 juli ‘23: Lichtaart/Kasterlee: Kempische heuvelrug
 • zaterdag 5 augustus ‘23: Tongerlo: Abdijentocht

Praktisch

Vaste afspraak: 13:30 u. aan hoek Hollandse Tuin/Liersesteenweg, Mortsel (gereglementeerd parkeren),
Organisatie Walter Van Weverberg en/of Carlos De Neve
Deelname is gratis. Eigen vervoer of kostendelend passagier (10 ct/km)
UiTPAS Mortsel: spaar een punt (QR-code of nummeropgave).

(Artikel bijgewerlt 12.10.'22)

Jaarprogramma van onze leesgroep

boek300

Op de tweede dinsdag van de maand komt onze leesgroep bijeen voor de bespreking van een auteur.

Overzicht (met hyperlinks naar Activiteiten)

 • dinsdag 13 september: Kristien Hemmerechts
 • dinsdag 11 oktober > Hafid Bouazza
 • dinsdag 8 november > Pieter Aspe
 • dinsdag 13 december > Juli Zeh
 • dinsdag 10 januari: Gedichtendag met Hilde Keteleer
 • dinsdag 14 februari: Marieke Lucas Rijneveld
 • dinsdag 14 maart: Chris De Stoop
 • dinsdag 11 april: Amélie Nothomb
 • dinsdag 9 mei: Ian McEwan

We sluiten het jaarprogramma af met een roman:

 • dinsdag 13 juni: roman ‘L’événement’ (Het voorval) van Nobelprijswinnares Annie Ernaux (Cinema M toont de verfilming op 15.11.'22)

Praktisch
Afspraak om 14:15 u. in de Mortselse bibliotheek (bovenzaal), Eggestraat 32.
Organisatie Frank Kloeck of Hilde De Witte.
Kostenbijdrage: €10/jaar, giro op onze BE61 9796 2971 5517, mededeling 'LES'. Ter plaatse 1,50/sessie, 0,30/kansentarief. Aparte honorariumbijdrage bij aanwezige auteur: €15; €12 (leden); €3,00 (kansen).
UiTPAS Mortsel: spaar een punt bij ons (QR-code of nummeropgave) én aan de Bib-balie.

(Artikel bijgewerkt 29.10.'22)

RikTORFS-Q

Warempel (door Rik Torfs)

Uit zijn collegetijd op Sint-Gummarus, Lier, heeft Rik Torfs onthouden dat je in gedichten één bepaald woord niet mocht gebruiken (zie onze titel). Hij had er de poëzie van Ernest van der Hallen leren kennen, romantisch, ietwat triest, maar passend in die tijdgeest die een artistiek 'opwaarts streven' vroeg. Later leerde hij die van Katelijne kennen en leerde daaruit dat die je leert kijken hoe mensen poëzie lezen en benaderen.

Er werd in de lessen afgeraden in een opstel of gedicht te veel over natuur te spreken. Maar het vermijden van de 'Natureingang', begreep hij achteraf als een teken van onbegrip en onderschatting van wat natuur kan betekenen, op welke wijze ze langs intieme stappen, voorbij de uiterlijke schoonheid, naar de essentie kan leiden, naar transcendentie.

In latere jaren en meer bepaald in Krakau, kocht hij graag poëziebundels zoals die van Tadeusz Różewicz .Ook wanneer je het Pools als taal niet kent, herken je in een tweetalige uitgave toch de topkwaliteit van dienst dichtwerk. In zijn beste poëzie-essay zet John Updike de concrete, maar suggestieve Poolse dichtkunst, die op subtiele wijze de drijfveer van mensen weergeeft, af tegen de dwangmatige, expliciete verwoordingen die Engelse gedichten kenmerkt.

Net dat overstijgen van het fait-divers leest hij ook in de gedichten van Katelijne van der Hallen. Korter dan een tweet, dat lijkt een voordeel voor de tijd waarin we leven. Maar ongewoon is hun ritme, onverwacht zijn de wendingen, het eerste woord laat niets vermoeden van het laatste. Telkens voel je de hunkering, naar dingen die er waren, die er niet zijn, mogelijk niet meer zijn.

Met talrijke en diverse verwijzingen, naar de schilderkunst van de Fluwelen Brueghel, Renoir en Ensor, naar de dichtkunst van J.C. Bloem en Vasalis, naar de literatuur van Julien Green maar ook naar het stripverhaal 'Kuifje in Tibet' van Hergé, puurt Rik Torfs de woorden van de dichteres uit in vier thema’s.

Eerst is er het altijd aanwezige licht: in kamers die nauw zijn, ook al heeft de architect ze groot ontworpen. Juist in een lege kamer, een denk-kamer, kan de bewoner, zelf in innerlijke duisternis verkerend, de intensiteit van het licht beleven.

Dan is er het blauw: de kleur van de bergen in de verte op een schilderij. De kleur die uitnodigt om verder te gaan of alvast verder te kijken dan je kan kijken. 'La ligne bleue', noemde Jules Ferry na 1871 de horizon, waarachter de aan Duitsland verloren Elzas lag.

Bij die kleur hoort in haar poëzie het ongrijpbare van het licht, waardoor het juist kan heersen. Mocht je het kunnen grijpen, dan verloor het zijn heerskracht. Door het donker van het clair-obscur in een schilderij, komt juist het licht tot uiting, zoals ook onrecht oproept tot recht.

En dan, wit. Een kleur of géén kleur ? Het komt geregeld in gedichten voor en duidt het punt aan waarop je opnieuw kan beginnen, de breuklijn. Daar voorbij wordt het aardse bestaan niet gewoon beschreven, maar verbeterd, gesublimeerd zelfs. Zo laat het je merken dat wat je ziet, niet het echte is, dat het niet om méér gaat dan je gevoelen, niet om minder. Kijk omhoog naar een boom, naar takken die steeds schrieler tegen de lucht afsteken, tot je alleen nog het licht waarneemt. En je niet op-je-knieën-neerzijgt, maar achter-over valt, geraakt door het transcendente, het on mogelijke dat toch mogelijk bestaat.

Daarom zou, mondjesmaat, iedereen de gedichten van Katelijne moeten lezen omdat ze naar de essentie gaan. Een raad voor de uitgever: verbied ze ! En ze zullen gelezen worden.

(Samenvatting van de inleiding die prof. dr. Rik Torfs op 9 september ‘22 gaf bij ‘Troostgeluk’, nieuwe dichtbundel van Katelijne van der Hallen, Uitgeverij P; gepubliceerd in Mortseliana, jg. 52, nr. 2, nov-dec ’22; web: 24.10.'22)

Fotogalerij, 9 sep. '22 : Voorstelling dichtbundel ‘Troostgeluk’ van Katelijne van der Hallen

KvdH-Montage

Roland Broux op gitaar – Katelijne leest voor – Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar
– Rik Torfs verzorgt de inleiding (eigen foto)

Davidsfonds Mortsel is partner in UiTPAS - Kansentarief

UitPasMortselZW

Op alle activiteiten van Davidsfonds Mortsel kan je als UiTPAS-Mortsel houder een 'punt' sparen (QR-code of naamopgave aan de organisator), ook als je geen lid bent.

Voor de betalende activiteiten die we zelf als afdeling organiseren is het kansentarief van toepassing (80% korting). We werken als volgt:

Praktisch

 1. je vraagt je kansentarief ten laatste de voorafgaande dag via een e-mail aan <boekenplaten.dfmortsel@gmail.com> met opgave van je nummer(s)
 2. bij aanvang van de activiteit betaal je - in alle discretie - je bijdrage aan de organisator
 3. voor elke activiteit waaraan je deelneemt wordt jou een gespaard punt toegekend

Welkom ! Lees er meer over onder (link)> UiTPAS Mortsel

Davidsfonds Mortsel respecteert uw privacy

EUPrivacy

25.05.2018: Algemene verordening gegevensbescherming (privacyverklaring)


De persoonsgegevens die u ons bezorgt worden verwerkt door Davidsfonds Mortsel voor het beheer van leden en voor communicatie over activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aansluiting of op basis van uw blijken van interesse.


Davidsfonds Mortsel bewaart deze gegevens tot het einde van uw interesse of maximaal twee jaar na het einde van onze relatie; wij delen deze gegevens met onze koepelvereniging Davidsfonds vzw, Leuven, maar niet met anderen (extra:) behalve wanneer officieel verplicht zoals voor gemeentelijke subsidies (/).

Wij kunnen u wel mededelingen sturen voor rekening van verwante en bevriende organisaties, vooral actief in Mortsel en provincie Antwerpen.

U hebt het wettelijke recht op inzage, verbetering, beperking van de verwerking en schrapping van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door mededeling aan Davidsfonds Mortsel, secretariaat, (thans:) De Valk 22, 2640 Mortsel; E: <boekenplaten.dfmortsel@gmail.com>.

We verwijzen ook naar de algemene privacyverklaring van onze koepelvereniging Davidsfonds vzw: <www.davidsfonds.be/privacy>

Klachten kunt u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T 02 274 48 00,
E <commission@privacycommission.be>

(Oorspronkelijk bericht van 24.05.2018, gewijzigd, gepubliceerd "01.09.2022")